top of page

CareBox

โครงการ CareBox มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตผ่านการสร้างความเข้าในตัวเองให้กับผู้รับ ไปพร้อม ๆ กับสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งใน Phase 2 ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้นำส่งให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน

IMG_7649.PNG

"Me, Myself, and I"

สมุดคู่ใจ เจ็ดวันสำรวจตัวเอง เป็น E-book แล้วนะ ! 

IMG_5901.PNG
IMG_5780.PNG

อยากช่วยเราพัฒนาสมุดเล่มนี้ ?

กรอกความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ !

bottom of page